Biznesa augstskola Turība

LDDK biedrs kopš 1997. gada