Būvmateriālu Ražotāju asociāciju

LDDK biedrs kopš 2019. gada