Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, SIA

LDDK biedrs kopš 2005. gada