Latvijas Apdrošinātāju asociācija

LDDK biedrs kopš 2017. gada