Latvijas Ceļinieku asociācija

LDDK biedrs kopš 2003. gada