Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija

LDDK biedrs kopš 2001. gada