Latvijas Iepakojuma asociācija

LDDK biedrs kopš 2006. gada