Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

LDDK biedrs kopš 2007. gada