Latvijas Jūras administrācija, VAS

LDDK biedrs kopš 2012. gada