Latvijas Kokrūpniecības federācija

LDDK biedrs kopš 2001. gada