Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija

LDDK biedrs kopš 2007. gada