Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācija

LDDK biedrs kopš 2008. gada