Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija

LDDK biedrs kopš 1996. gada