Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija

LDDK biedrs kopš 2009. gada