Latvijas Riska kapitāla asociācija

LDDK biedrs kopš 2009. gada