Latvijas Sarkanais Krusts

LDDK biedrs kopš 2018. gada