Latvijas Slimnīcu biedrība

LDDK biedrs kopš 1998. gada