Latvijas Spēļu biznesa asociācija

LDDK biedrs kopš 2006. gada