Latvijas Tirgotāju asociācija

LDDK biedrs kopš 2010. gada