Latvijas Ugunsdzēsības asociācija

LDDK biedrs kopš 2007. gada