Latvijas Zemnieku federācija

LDDK biedrs kopš 1999. gada