Latvijas Zivrūpnieku savienība

LDDK biedrs kopš 2007. gada