Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

LDDK biedrs kopš 2011. gada