Mazās hidroenerģētikas asociācija

LDDK biedrs kopš 2013. gada