Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs, SIA

LDDK biedrs kopš 2008. gada