Rīgas Uzņēmēju biedrība

LDDK biedrs kopš 2009. gada