Valmieras rajona privātuzņēmēju biedrība „Apvienība Ozols”

LDDK biedrs kopš . gada