Veselības aprūpes Darba devēju asociācija

LDDK biedrs kopš 1997. gada