Andis Lejiņš

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību NEP koordinators DVB mācību jautājumos

Parādīt saistītās lietas