Anna Pavlina

Ilgstošā prombūtnē Finansista asistente ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Parādīt saistītās lietas