Ilona Kiukucāne

Ģenerāldirektores vietniece politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos, politikas plānošanas dokumentu eksperte, pārstāve BUSINESSEUROPE

Parādīt saistītās lietas