Janīna Apsīte

Nozaru ekspertu padomju koordinatore darba vidē balstītu (DVB) mācību jautājumos Būvniecības nozarēs; Kokrūpniecības nozarēs; Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozarēs (ķīmija, farmācija, biotehnoloģijas, vide); Transporta un loģistikas nozarēs

Parādīt saistītās lietas