Linards Zvaigzne

Projekta palīgs ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Parādīt saistītās lietas