Žanna Ribakova

ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei” vadītāja

Parādīt saistītās lietas