1. Izdevuma elektroniskā versija

DARBA AIZSARDZĪBA UZŅĒMUMĀ - Palīgs jaunajiem komersantiem

Lai atvērtu dokumentu klikšķiniet uz Jums piemērota faila formāta ikonas

Ja dokuments neatveras automātiski, meklējiet to CD, mapē: "DA_dokumenti"

2. Dokumentu piemēri un paraugi

Piemērs - Akts par nelaimes gadījumu darbā

Lai atvērtu dokumentu klikšķiniet uz Jums piemērota faila formāta ikonas

Ja dokuments neatveras automātiski, meklējot to CD, mapē: "DD_dokumenti"

Piemērs - Darba vides riska novērtēšana darbā, kuru varētu
veikt grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā

Lai atvērtu dokumentu klikšķiniet uz Jums piemērota faila formāta ikonas

Ja dokuments neatveras automātiski, meklējiet to CD, mapē: "DA_dokumenti"

Piemērs - Darba aizsardzības dokumentācijas atbilstības
normatīvajām prasībām novērtējums (tabula)

Lai atvērtu dokumentu klikšķiniet uz Jums piemērota faila formāta ikonas

Ja dokuments neatveras automātiski, meklējot to CD, mapē: "DD_dokumenti"