Latvijas Republikas
Labklājības ministrija

Latvijas Darba devēju konfederācija

"Ieguldījums Tavā nākotnē!"

Materiāls izdots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta

"Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"

(Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) ietvaros