Degvielas piegāde ESF projektā Nr.: 8.5.1.0/16/I/001

Parādīt saistītās lietas

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008004918

Adrese

Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

26706738

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Apakšprojekta vadītājs, Andrejs Bušenko, 28347877, andrejs.busenko@lddk.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Degvielas piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija