Austrumu partnerības Biznesa Forums „Lietišķā sadarbība pāri Austrumu partnerības robežām” 21.05.2015.

Parādīt saistītās lietas

Austrumu partnerības Biznesa Forums „Lietišķā sadarbība pāri Austrumu partnerības robežām”

2015.gada 21.maijā Rīgā

 

Kas ir Austrumu partnerība?

2009.gadā uzsākta Eiropas Savienības iniciatīva ar mērķi veidot ciešākas saites un sešām ES Austrumu partnerības valstīm Austrumeiropā un Dienvidkaukāzā – Baltkrievijai, Moldovai, Ukrainai, Gruzijai, Armēnijai un Azerbaidžānai.  Austrumu partnerība ir vienojošs ES un partnervalstu attiecību ietvars. Tajā pašā laikā tiek ņemts vērā partnervalstu dažādās intereses attiecībās ar ES un īstenota individuāla pieeja, atkarībā no attiecīgās valsts vēlmes un spējas tuvināties ES.

Šobrīd ievērojamu progresu attiecībās ar ES ir sasniegušas Gruzija, Moldova un Ukraina. Ar Moldovu un Gruziju ir noslēgti Asociācijas līgumi, kas ietver Visaptverošas brīvās tirdzniecības sadaļas (DCFTA/Deep and Comprehensive Free Trade Area), tādējādi ļaujot vieglāk veidot tirdzniecības attiecības ar ES vienoto tirgu un atsevišķām tā dalībvalstīm. Savukārt ar Ukrainu ir noslēgts Asociācijas līgums, izņemot DCFTA sadaļu. Plānots, ka DCFTA ar Ukrainu varētu stāties spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Armēnija, Azerbaidžāna un Baltkrievija sadarbībā ar ES ir izvēlējušās un īsteno šaurāku sadarbību. Latvijas prezidentūra ES Padomē ir iespēja atjaunot ES attiecības ar Baltkrieviju, kā arī aktivizēt attiecības ar Armēniju un Azerbaidžānu.

Reizi divos gados tiek rīkots Austrumu Partnerības samits, kurā piedalās ES valstu un Austrumu partnerības valstu vadītāji. Dienu pirms samita notiek Austrumu partnerības Biznesa Forums, kurā pulcējas ES, visu minēto Austrumu partnerības valstu un citu valstu biznesa pārstāvji.

Iepriekšējie divi Biznesa Forumi un politiskie samiti notikuši Varšavā un Viļņā, 2015.gada maijā tie notiks Rīgā. Biznesa forumu rīko Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Eiropas Biznesa konfederāciju BUSINESSEUROPE, Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komiteju, Eiropas Investīciju banku u.c.

Kāpēc Latvijas biznesam tas ir svarīgi?

Visu sešu Austrumu partnerības valstu vēsturiskā un ģeopolitiskā attīstība ir līdzīga Latvijas attīstībai, taču Latvija un tās tuvākās kaimiņvalstis pēdējo divdesmit gadu laikā ciešāk integrējušās starptautiskajās Rietumvalstu veidotajās struktūrās. Vienlaikus Latvija ilgtermiņā ir ieinteresēta veidot biznesa attiecības ar šo valstu pārstāvjiem, sekmējot savstarpējo tirdzniecības apjomu paaugstināšanu un tam ir nepieciešams, lai mūsu uzņēmēji spētu uzticēties šo valstu uzņēmējiem un pārvaldības principiem ilgtermiņā.

Ņemot vērā to, ka Latvija uz pusgadu kļūst par ES prezidējošo valsti un var ietekmēt visas ES politikas attīstību, šī iespēja ir jāizmanto, lai veicinātu ciešāku un intensīvāku ekonomisko sadarbību.

Biznesa Forums norisinās vienu dienu pirms Austrumu partnerības politiskā Samita (Eastern Partnership Summit). Biznesa Foruma ietvaros ir plānots izstrādāt rekomendācijas tālākai Austrumu partnerības uzņēmējdarbības dimensijas attīstībai un tās prezentē nākamajā dienā notiekošajā politiskajā Samitā visu iesaistīto valstu valdību vadītājiem. Paredzams, ka Samitu apmeklēs plašs ārvalstu mediju loks, tādējādi prezentētās rekomendācijas sasniegs gan lēmumu pieņēmējus, gan plašāku sabiedrību.

Kādas tēmas plānots aptvert Austrumu partnerības Biznesa Forumā Rīgā?

Austrumu partnerības Biznesa Foruma ietvaros paredzēts padziļināti pievērsties šādiem tematiem:

  • transporta un loģistikas loma biznesa pārrobežu sadarbībā;
  • banku nozare un finanšu pieejamība uzņēmumiem;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas uzņēmējdarbības attīstībā;
  • energoresursi un to izmaksas uzņēmējdarbībā;
  • Eiropas Savienības, Austrumu partnerības valstu un citu reģionu sadarbības sekmēšana;
  • darba devēju organizāciju loma biznesa vides uzlabošanā un jaunu kontaktu veidošanā.

Visos tematiskajos diskusiju paneļos tiks nodrošināts līdzsvars starp ES un Austrumu partnerības valstu pārstāvniecību no publiskā sektora, biznesa organizāciju un uzņēmēju puses.

Ja Jūs vēlaties piedalīties Austrumu partnerības Biznesa Forumā, lūdzu, informējiet par savu vēlmi, rakstot uz e-pastu eu2015@lddk.lv.