Finansiālais atbalsts

Parādīt saistītās lietas

No 2017. līdz 2023. gadam LDDK īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, kura ietvaros ir paredzēts atbalsts prakšu organizēšanai profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

No projekta līdzekļiem paredzēts noteikts finanšu atbalsts uzņēmumam par prakšu īstenošanu (līdz 95 EUR par 1 audzēkni mācību gadā).

Papildus projekta ietvaros darba devējiem var tikt segtas izmaksas par jaunieša apdrošināšanas, darba apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, obligātās veselības pārbaudes izmaksas (līdz 225 EUR 1 audzēknim mācību gadā), kā arī iespējams segt transporta un dienesta viesnīcas izmaksas (līdz 80 EUR 1 audzēknim mācību gadā).

 

Vairāk informācijas par projektu pieejama šeit.