Iepirkumi

Parādīt saistītās lietas

7) SAM 8.5.1. iepirkums PIL 9.panta kārtībā- DEGVIELAS PIEGĀDE PROJEKTA “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ VAJADZĪBĀM, id. Nr. LDDK/2017/01/ESF

6) SAM 8.5.1. iepirkums: Degvielas piegāde

5) SAM 8.5.1. iepirkums: Degvielas piegāde

4) SAM 8.5.1. iepirkums: Auto nomas pakalpojuma sniegšana

3) SAM 8.5.1. iepirkums: Degvielas piegāde

2) SAM 8.5.1. iepirkums: Portatīvo datoru, programmatūras un monitoru piegāde

1) SAM 8.5.1. iepirkums: Portatīvo datoru, programmatūras un drukas iekārtas piegāde

________________________________________________________________________

 “Prakšu alianse”