ILO simtgade

Parādīt saistītās lietas

2019. gadā Starptautiskā Darba organizācija (International Labour Organization – ILO), kas ir senākā ANO specializētā aģentūra, svin savu simtgadi. Šī notikuma ietvaros tiks rīkoti vairāki pasākumi, koros aicinātas iesaistīsies dalībvalstis, plānojot nacionālas un reģionālas nozīmes aktivitātes, lai izceltu organizācijas paveikto gadsimta garumā. Tā būs arī iespēja nostiprināt ILO pamatvērtības un redzējumu, gatavojoties nākamajai simtgadei.

Pirmais nozīmīgākais notikums 2019. gadā būs Globālās komisijas ziņojums par to, kā panākt tādu nodarbinātības situāciju, kas visiem nodrošinātu pienācīgas un ilgtspējīgas darba iespējas. Globālā komisija tika izveidota, lai analizētu ILO dalībvalstu dialoga rezultātus, kas ir daļa no padziļinātas izpētes par darba tirgus nākotni. Ziņojums tiks prezentēts 22. janvārī, taču plašākas diskusijas notiks Starptautiskajā darba konferencē, kas norisināsies no 10. līdz 21. jūnijam Ženēvā.

Savukārt 11. aprīlī norisināsies diennakti gara “Pasaules tūre”, kuras laikā 24 valstīs atzīmēs ILO darbu četros kontinentos. ILO 100 “Pasaules tūres” datums sakrīt ar 1919. gada 11. aprīļa Parīzes Miera konferences plenārsēdes gadadienu, kurā tika apstiprināts Starptautiskās Darba organizācijas konstitūcijas projekts. Vēlāk tas kļuva par daļu no Versaļas līguma, kas tika parakstīts 1919. gada 28. jūnijā.

No 26. līdz 28. jūnijam Parīzē atzīmēs Starptautiskās Darba organizācijas ieguldījumu Versaļas līguma parakstīšanas 100. gadadienā. ILO galvenajā mītnē Ženēvā no 24. līdz 29. novembrim plānota Sociālās aizsardzības nedēļa, kuras tēma būs „100 gadu sociālā drošība: ceļš uz vispārēju aizsardzību”.

Plašāku informāciju par ILO simtgades aktivitātēm un jaunākās aktualitātes iespējams uzzināt www.ilo.org/100/en/

20190208_135138

Fotogrāfijā Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) galvenā mītne Ženēvā, Šveicē