Kontaktinformācija

Parādīt saistītās lietas

Ruta Porniece, LDDK izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja, tālrunis: 67225162, e-pasts: ruta.porniece@lddk.lv

Projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr. 8.5.1.0/16/I/001) vadības komanda:

  • Jolanta Vjakse, projekta vadītāja, mob.tālrunis: 29471150, e-pasts: vjakse@lddk.lv
  • Sanita Bērziņa, DVB apakšprojekta vadītāja, mob.tālrunis: 22338862, e-pasts: berzina@lddk.lv
  • Andrejs Bušenko, prakšu apakšprojekta vadītājs, mob.tālrunis: 28347877, e-pasts: busenko@lddk.lv

Reģionālo ekspertu kontakti (sazināties par finanšu atbalstu praksēm):