Normatīvais regulējums

Parādīt saistītās lietas

Latvijā prakšu organizatorisko procesu regulē 2012. gada 20. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”, kuru mērķis ir noteikt kārtību, kādā organizējama profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo (praktikantu) mācību prakse prakses vietā (iestādē, pie komersanta vai biedrībā) un noteikt profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot, praktikanti obligāti apdrošināmi pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, kā arī apdrošinājuma summas minimālo apmēru.

Ministru kabineta noteikumi Nr.785