Nozaru ekspertu padomes

Parādīt saistītās lietas

Nozaru ekspertu padomes ir nozaru konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts, nozares darba devēju un to organizāciju, darbinieku (arodbiedrību) organizāciju, profesionālo organizāciju un nozares speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos.

NOZARU EKSPERTU PADOMJU DARBĪBA:

Būvniecības nozare

Drukas un mediju tehnoloģiju nozare

Enerģētikas nozare

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare

Kokrūpniecības nozare

Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide)

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozare

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare

Transporta un loģistikas nozare

Tūrisma un skaistumkopšanas nozare

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare