Pārstāvniecība ES

Parādīt saistītās lietas

LDDK viens no būtiskiem uzdevumiem ir veicināt Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos un Latvijas labklājības līmeņa konverģenci ar vecajām ES dalībvalstīm, attīstot Latvijas ekonomiskās attiecības ar Baltijas, ES un citām pasaules valstīm. LDDK Latvijas biznesa sabiedrībai var sniegt ievērojamu atbalstu uzņēmumu konkurētspējas nostiprināšanā Eiropas Savienībā Vienotajā tirgū.

Lai realizētu demokrātiskas sabiedrības, sociālās tirgus ekonomikas un labas pārvaldības potenciālu Latvijā, uzņēmējiem un darba devējiem ir jāizmanto dalības Eiropas Savienībā sniegtās interešu pārstāvniecības iespējas. Lai pilnvērtīgi izmantotu sociālā dialoga ES līmenī sniegtās iespējas, nozīmīgi apzināties organizācijas intereses un atbildību. Eiropas Savienībā līmenī sociālo partneru organizācijām ir īpaši nozīmīgu loma pārstāvot savu biedru – darba devēju un uzņēmumu intereses lēmumu pieņemšanas procesā.

Pateicoties Latvijas dalībai ES, daudzos uzņēmējiem svarīgos jautājumos galvenais likumdošanas darbs norit ES institūcijās Briselē. Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības videi labvēlīgu tiesību aktu izstrādi un pieņemšanu, LDDK aktīvi iesaistās ES politikas un tiesību aktu projektu veidošanā un ieviešanā atbilstoši Latvijas uzņēmumu interesēm. Šo uzdevumu īstenošanā LDDK sadarbojas ar Latvijas valsts pārvaldes sektoru, Eiropas dalībvalstu darba devēju organizācijām un ES sociālo partneri Eiropas Biznesa konfederāciju BUSINESSEUROPE, kā arī ir pārstāvēta Eiropas Savienības institūcijās, konsultatīvajās komitejās un padomēs.

BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPE

Eiropas Biznesa konfederācija BUSINESSEUROPE ir Eiropas biznesa balss un interešu pārstāvis Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā.   lasīt vairāk

5000200-cese-cl

EECS

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas institūciju – Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta – konsultatīva iestāde.  lasīt vairāk

logo_lv

Eiropas Komisija

Eiropas Komisijas un tās aģentūru konsultatīvās komitejas darbojas kā neatkarīgu ekspertu forumi, ar kuru dalībnieki sniedz padomus un ieteikumus Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē, nodrošina informāciju par ieviešanas problemātiku un īstenošanu dalībvalstīs ar mērķi izvērtēt grozījumu nepieciešamību, diskutē par aktuāliem nozaru jautājumiem.  lasīt vairāk

Reģionālā sadarbība

LDDK realizē reģionālu sadarbību gan formalizētās pirmās Eiropas Savienības makrolīmeņa stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros, gan sadarbojoties ar darba devēju konfederācijām uzņēmējdarbības veicināšanas un kopīgu nostāju veidošanas jomās. lasīt vairāk