Portatīvo datoru, programmatūras un monitoru piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanas vajadzībām

Parādīt saistītās lietas

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008004918

Adrese

Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

26706738

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67224469

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs Andrejs Bušenko 28347877, andrejs.busenko@lddk.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Portatīvo datoru, programmatūras un monitoru piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanas vajadzībām

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

12/05/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

6271.9 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/04/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)