LV Prezidentūra ES

Parādīt saistītās lietas

LDDK prezidentūras ietvaros organizētie pasākumi

Līdzās šiem pasākumiem visa 2015. gada pirmā pusgada laikā LDDK Latvijā uzņems darba devēju organizāciju delegācijas no dažādām ES dalībvalstīm, veicinot savstarpējo biznesa kontaktu veidošanos un pieredzes apmaiņu uzņēmējdarbības vides politikas veidošanā.

 

Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē

Ikviena Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darba norisi. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika ES veidot savienības dienaskārtību un vadīt ES Padomes darbu.

No 2015. gada 1.janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam Latvija ir Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts. 

Latvijas Darba devēju konfederācija kā valdības sociālais partneris ir iesaistīta prezidentūras norisē, 2015. gada pirmajā pusgadā organizējot virkni starptautiska mēroga pasākumu ar ārvalstu un Latvijas biznesa līderu un publiskā sektora pārstāvju līdzdalību.

Prezidentūra dod iespēju arī biznesa sabiedrībai ietekmēt ES lēmumu pieņemšanas procesu, izstrādājot un publiskojot uzņēmēju rekomendācijas ES lēmumu pieņēmējiem reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības, sociālā dialoga, ekonomiskās izaugsmes veicināšanas, izglītības un darba tirgus sasaistes un Austrumu partnerības turpmākās attīstības jautājumos.

Galvenās biznesa sabiedrības prioritātes Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē 2015:

* Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā laikā organizētie pasākumi tiek rīkoti ESF līdzfinansētā LDDK projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) un LBAS projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01) ietvaros.