Degvielas piegāde ESF projektā Nr.: 8.5.1.0/16/I/001

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 20.jūnijā

 

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008004918

Adrese

Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

26706738

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Apakšprojekta vadītājs, Andrejs Bušenko, 28347877, andrejs.busenko@lddk.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Degvielas piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2021

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

41999.99 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/07/2017

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14.00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA