Sociālo partneru forums

Parādīt saistītās lietas

ENG GARAIS 2015

2015.gadā 31.martā Rīgā notiks sociālo partneru forums “Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā”. Tā galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa starp ES valstīm un sociālo partneru organizācijām, sekmējot labās prakses pārņemšanu. Forumā piedalīsies pārstāvji no Latvijas, Nīderlandes, Somijas, Zviedrijas, Austrijas, Norvēģijas u.c. valstīm, un tā ietvaros tiks diskutēts par:

  • sociālā dialoga lomu ekonomikā, izaugsmē un konkurētspējā;
  • sociālā dialoga problēmām ES dalībvalstīs;
  • kopīgu sadarbības projektu iniciēšanu nozaru līmenī un citām būtiskām tēmām.

Forums tiek  organizēts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” un „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Aicinām iepazīties ar konferences programmu un sīkāku informāciju par tās norisi, kā arī interesentus aicinām sekot līdzi tālākai informācijai par dalības iespējām forumā.