Starptautiskā pārstāvniecība

Parādīt saistītās lietas

LDDK viens no būtiskiem uzdevumiem ir sekmēt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu, aizstāvot tādu normatīvo regulējumu starptautiskā līmenī, kas veicinātu uzņēmējdarbību, privātā sektora attīstību un darba vietu radīšanu. LDDK Latvijas biznesa sabiedrībai var sniegt ievērojamu atbalstu uzņēmumu konkurētspējas nostiprināšanā starptautiskā vidē.

Lai realizētu demokrātiskas sabiedrības, tirgus ekonomikas un labas pārvaldības potenciālu Latvijā, uzņēmējiem un darba devējiem ir jāizmanto dalības starptautiskajās organizācijās sniegtās interešu pārstāvniecības iespējas. Lai pilnvērtīgi izmantotu sociālā dialoga starptautiskā līmenī sniegtās iespējas, nozīmīgi apzināties organizācijas intereses un atbildību. Starptautiskā līmenī sociālo partneru organizācijām ir īpaši nozīmīgu loma pārstāvot savu biedru – darba devēju un uzņēmumu intereses lēmumu pieņemšanas procesā.

Pateicoties Latvijas dalībai starptautiskās organizācijās un uzņemtajām starptautiskajām saistībām, uzņēmējdarbību regulējošais normatīvais ietvars tiek veidots starptautiskās organizācijās. Lai nodrošinātu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu starptautiskā līmenī, LDDK aktīvi iesaistās starptautiskajās darba devēju interešu pārstāvošajās organizācijās atbilstoši Latvijas uzņēmumu interesēm. Šo uzdevumu īstenošanā LDDK sadarbojas ar Latvijas valsts pārvaldes sektoru un citu valstu darba devēju organizācijām, attīsta divpusējo un daudzpusējo sadarbību. LDDK pārstāv un aizstāv savu biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses starptautiskā arēnā.

ILO_logo

ILO

Starptautiskā darba organizācija (ILO) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas starpvalstu līmenī pārrauga ar nodarbinātu saistītos jautājumus.

Mājaslapai

IOE

Starptautiskajā darba devēju organizācija (IOE) ) ir lielākā darba devēju intereses pārstāvošā organizācija starptautiskā līmenī, kas sekmē labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu, aizstāvot tādu normatīvo regulējumu starptautiskā līmenī, kas veicinātu uzņēmējdarbību, privātā sektora attīstību un darba vietu radīšanu.  lasīt vairāk

tgcom

UN GLOBAL COMPACT

Globālais līgums ir Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra Kofi Annana iniciatīva – aicinājums uzņēmējiem visā pasaulē iesaistīties kustībā un viedokļu apmaiņā labās prakses popularizēšanai cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jautājumos. lasīt vairāk

Business at OECD Logo - SQUARE BLACK

Bussines at OECD

Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padome Business at OECD (BIAC) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Cooporation and Development, OECD) ietvaros. lasīt vairāk

ICIE

МКПП/ ICIE

Starptautiskais ražotāju un uzņēmēju kongress (Международный Конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП) vai The International Congress of Industrialists and Entrepreneurs (ICIE)) ir starptautiska nevalstiska sabiedriska organizācijalasīt vairāk

МКСОР/ ICCEU

Starptautiskā Eiropas darba devēju koordinējošā padome (Международный Координационный Совет Объединений Работодателей (МКСОР) vai The International Coordinating Council of Employers’ Unions, ICCEU) ir dibināta 2010.gadā.  lasīt vairāk